Бакалаврський освітній рівень:

Мова навчання:

Українська

Англійська

022 Дизайн

 

032 Історія та археологія

 

033 Філософія

 

035 Філологія

 

051 Економіка

 

071 Облік і оподаткування

 

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

073 Менеджмент

 

075 Маркетинг

 

076 Підприємництво та торгівля

 

081 Право

 

101 Екологія

 

112 Статистика

 

121 Інженерія програмного забезпечення

 

122 Комп’ютерні науки

 

123 Комп’ютерна інженерія

 

124 Системний аналіз

 

125 Кібербезпека та захист інформації

 

126 Інформаційні системи та технології

 

131 Прикладна механіка

 

133 Галузеве машинобудування

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

144 Теплоенергетика

 

161 Хімічні технології та інженерія

 

172 Електронні комунікації та радіотехніка

 

174 Автоматизація, компютерно-інтегровані технології та робототехніка

 

175 Інформаційно-вимірювальні технології

 

181 Харчові технології

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

 

193 Геодезія та землеустрій

 

203 Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство

 

205 Лісове господарство

 

232 Соціальне забезпечення

 

241 Готельно-ресторанна справа

 

242 Туризм і рекреація

 

274 Автомобільний транспорт

 

275 Транспортні технології

 

281 Публічне управління та адміністрування

 

Магістерський освітній рівень:

Мова навчання:

Українська

Англійська

022 Дизайн

 

032 Історія та археологія

 

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка


071 Облік і оподаткування

 

072 Фінанси, банківська справа, страхування
та фондовий ринок

073 Менеджмент

 

075 Маркетинг

076 Підприємництво та торгівля

081 Право

 

101 Екологія

 

121 Інженерія програмного забезпечення

 

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

 

124 Системний аналіз

 

125 Кібербезпека та захист
інформації

 

126 Інформаційні системи та
технології

 

131 Прикладна механіка

 

133 Галузеве машинобудування

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

144 Теплоенергетика

 

161 Хімічні технології та інженерія

 

172 Електронні комунікації та
радіотехніка

 

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані
технології та робототехніка

 

175 Інформаційно-вимірювальні
технології

 

181 Харчові технології

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

 

232 Соціальне забезпечення

241 Готельно-ресторанна справа

 

242 Туризм і рекреація

 

274 Автомобільний транспорт

 

275 Транспортні технології

 

281 Публічне управління та адміністрування


Навчально-науковий рівень:

Мова навчання:

Українська

Англійська

033 Філософія


051 Економіка


075 Маркетинг


121 Інженерія програмного забезпечення

 

122 Комп’ютерні науки

 

123 Комп’ютерна інженерія

 

126 Інформаційні
системи та технології

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Дирекція навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами:
корп. 2, кім. 121
тел: (0472) 73-02-81, +380679809280
Електронна пошта:s.onishchenko@chdtu.edu.ua