Бакалаврський освітній рівень:

Мова навчання:

Українська

Англійська

022 Дизайн

 

032 Історія та археологія

 

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

 

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

 

101 Екологія

 

121 Інженерія програмного забезпечення

 

122 Комп’ютерні науки

 

123 Комп’ютерна інженерія

 

124 Системний аналіз

 

125 Кібербезпека

 

126 Інформаційні системи та технології

 

131 Прикладна механіка

 

133 Галузеве машинобудування

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

144 Теплоенергетика

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

161 Хімічні технології та інженерія

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

181 Харчові технології

 

186 Видавництво та поліграфія

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

 

193 Геодезія та землеустрій

 

232 Соціальне забезпечення

 

241 Готельно-ресторанна справа

 

242 Туризм

 

274 Автомобільний транспорт

 

275 Транспортні технології

 

281 Публічне управління та адміністрування

 

Магістерський освітній рівень:

Мова навчання:

Українська

Англійська

022 Дизайн

 

032 Історія та археологія

 

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

 

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

 

121 Інженерія програмного забезпечення

 

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

 

125 Кібербезпека

 

131 Прикладна механіка

 

133 Галузеве машинобудування

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

144 Теплоенергетика

 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

161 Хімічні технології та інженерія

 

172 Телекомунікації та радіотехніка

 

181 Харчові технології

 

192 Будівництво та цивільна інженерія

 

232 Соціальне забезпечення

241 Готельно-ресторанна справа

 

242 Туризм

 

274 Автомобільний транспорт

 

275 Транспортні технології

 

281 Публічне управління та адміністрування

Навчально-науковий рівень:

Мова навчання:

Українська

Англійська

033 Філософія

051 Економіка

075 Маркетинг

121 Інженерія програмного забезпечення

 

122 Комп’ютерні науки

 

123 Комп’ютерна інженерія

 

126 Інформаційні системи та технології

 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Дирекція навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами: 

корп. 2, кім. 121 тел: (0472) 73-02-81, +380677584008

Електронна пошта:o.mazur@chdtu.edu.ua