Підготовчий факультет по роботі з іноземними студентами був створений у Черкаському філіалі Київського політехнічного інституту (КПІ) у 1988 р. Іноземні громадяни приїздили до Черкас із різних куточків світу. Кількість іноземців у 1988 – 1990-ті рр. сягала 120-140 осіб, і вчилися вони тільки за державним замовленням.

Підготовчий факультет давав можливість іноземним громадянам навчатися у вищих навчальних закладах СРСР. Вони вивчали, як вивчають і тепер, перш за все – мову, математику, фізику, хімію, біологію, країнознавство, креслення. Випускники підготовчого факультету отримували сертифікат про освіту й продовжували навчання у вищих  навчальних закладах республік колишнього Радянського Союзу. Розподіл на подальше навчання здійснювався Міністерством освіти СРСР. Частина іноземних студентів після закінчення підготовчого факультету залишилася на навчання в нашому навчальному закладі. Вони забезпечувалися одягом та продуктами харчування, їм виплачувалася державна стипендія, надавалися місця в гуртожитку з поліпшеними умовами проживання.

У 1989 р. підготовчий факультет було перейменовано у факультет по роботі з іноземними студентами. Факультет почав працювати як зі студентами, що навчалися на підготовчому відділенні, так і зі студентами, які
продовжували навчання на І-V курсах нашого вузу.

Першим деканом підготовчого факультету був професор Донченко Павло Архипович, який згодом став проректором з навчальної роботи.

Факультет по роботі з іноземними студентами в різні роки очолювали декани:

з 1988  – Шульга Віктор Іванович, кандидат економічних наук, доцент;

з 1989  – Сирота Михайло Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, (депутат Верховної Ради України 1 і 2-го скликань);

з 1992  – Шеховцов Борис Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент;

з 1996 – Бушин Микола Іванович, доктор історичних наук, професор.

з 1999 – Щерба Анатолій Іванович , кандидат фізико-математичних наук, доцент;

з 2001 – року факультет знову очолив професор Бушин Микола Іванович.;

З 2004 – Канашевич Георгій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент;

з 2008 – кандидат економічних наук, доцент Яценко Олександр Володимирович;

З 2014  – кандидат економічних наук, доцент Білокінь Тарас Григорович

В 2015 році факультет по роботі з іноземними студентами було перейменовано в навчально-науковий центр по роботі з іноземними студентами.

Навчально-науковий центр по роботі з іноземними студентами в різні роки очолювали директори:

з 2015   – кандидат історичних наук, доцент Білик Олександр Анатолійович;

з 2022  Мазур Олександр Петрович;

з 2023 і дотепер – кандидат історичних наук, Оніщенко Сергій Борисович.

Із проголошенням у 1991 р. України як незалежної держави змінилися форми роботи з іноземними громадянами. Були впроваджені заходи щодо переходу навчального процесу вищих навчальних закладів на державну мову. На Вченій раді ЧІТІ від 15.11.1993 р. було прийняте рішення про перейменування кафедри російської мови в кафедру мовної підготовки іноземних громадян (зав. кафедри – ст. викладач Н.П. Мацієвська). Кількість іноземців, які навчалися за державним замовленням, різко скоротилася. Основну кількість студентів, які навчалися на підготовчому відділенні та I-V курсах, становили студенти різних країн, які їхали навчатися в Україну за контрактом. Постало питання налагодження прямих міжнародних зв’язків факультету з різними країнами світу – як щодо набору студентів на факультет, так і економічних зв’язків.

 За 34 роки існування в центрі навчались понад  3000 студентів з 80-ти країн світу (Китай, В’єтнам, Камбоджа, Індія, Бангладеш, Сирія, Палестина, Йорданія, країни Африки, Латинської Америки). На факультеті підготовлено і випущено понад 250 магістрів, з відзнакою ЧДТУ закінчили 35 студентів-іноземців. В аспірантурі ЧДТУ навчалося п’ять іноземних студентів. Магістр технічних наук Сарвар Іван (Бангладеш) у 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (науковий керівник – проф. В.М. Шарапов).

Випускники факультету по роботі з іноземними студентами повертаються на батьківщину висококваліфікованими спеціалістами. Багато з них виявили себе хорошими організаторами підприємств, бізнесменами, політиками. Після закінчення вузу іноземні студенти не втрачають зв’язок з нашим факультетом та університетом. В Інтернеті створена сторінка випускників ЧДТУ. Багато випускників-іноземців стали представниками нашого закладу освіти в різних країнах світу і сприяють набору нових студентів. Повертаючись на батьківщину, студенти створюють асоціації колишніх випускників, разом святкують традиційні українські свята, допомагають працевлаштуватися випускникам. Наприклад, Мустафа Ріад, який зараз працює викладачем в університеті у себе на батьківщині, за добрими традиціями нашого студентства створив клуб “Що? Де? Коли?”, а також став ведучим програм української та російської музики на радіо, яке слухають в Йорданії, Палестині, Сирії, Ізраїлі.

Посади, які випускники обіймають після закінчення нашого навчального закладу, вказують на якісний рівень освіти, яку вони отримали.

Міжнародні зв’язки з іншими країнами розвиваються нині за активного сприяння керівництва університету та директорів навчально-наукового центру по роботі з іноземними студентами.

Сьогодні навчально-науковий центр по роботі з іноземними студентами Черкаського державного технологічного університету – це складна структура, яка здійснює обмін досвідом з закладами вищої освіти інших зарубіжних країн і стажування викладачів; набір студентів з різних країн світу на навчання в ЧДТУ; навчання студентів на підготовчому відділенні за різними програмами та напрямками (інженерно-технічний, охорони здоров’я, гуманітарний, економічний); навчання студентів I-V курсів; виховну роботу і роботу щодо адаптації студентів підготовчого факультету до нових умов навчання та життя. 

ДОНЧЕНКО ПАВЛО АРХІПОВИЧ

СИРОТА МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ

ШЕХОВЦОВ БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ

БУШИН МИКОЛА ІВАНОВИЧ

ЩЕРБА АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

КАНАШЕВИЧ ГЕОРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

ЯЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

БІЛОКІНЬ ТАРАС ГРИГОРОВИЧ

БІЛИК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

МАЗУР ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

ОНІЩЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ