Протягом першого року навчання на підготовчому відділенні здійснюється високоякісна мовна підготовка іноземних слухачів, яку забезпечує кафедра української мови та загального мовознавства. Досвідчені та креативні викладачі застосовують сучасні інтерактивні методи навчання. Навички мовлення побутового рівня (А1-А2) можна спостерігати вже через два місяці навчання. Завдяки унікальній методиці до кінця навчального періоду наші випускники опановують українську мову на рівні носіїв мови (С1-С2). Варто зазначити, що близько 30% випускників нашого центру успішно реалізувалися як перекладачі української мови в своїх рідних країнах, зокрема в Китаї, Латинській Америці, Палестині та Німеччині. 

 

       Навчання мови відбувається паралельно з вивченням культури, що сприяє швидкій адаптації іноземців. Заняття завжди проходять у доброзичливій атмосфері. Значної уваги під час навчання викладачі приділяють позаавдиторній роботі, як-от: екскурсіям, святковим концертам та виступам на телебаченні. 

У професійному доробку викладачів – низка навчальних підручників, методичних посібників та словників.

Професорсько-викладацький колектив сміливо приймає виклики сучасності. Уже з 2019 року через пандемію COVID-19 у нас є досвід успішного поєднання занять у форматах online і offline. Результати  навчання свідчать про ефективність застосованої методики.

 

Протягом навчання на підготовчому відділенні іноземні слухачі отримують достатній рівень мовних знань для здобуття майбутньої професії. На посвідчення рівня знань слухачі, які успішно склали екзаменаційні випробування, отримують свідоцтво про закінчення підготовчого відділення.